CTL Haldex logo

Ekologia

Działalność CTL Haldex S.A. jest zrealizowaną z sukcesem ideą biznesową, ale również ekologiczną.

Wszystkie nasze wdrożenia mają ogromne znaczenie dla odzysku cennych surowców ze strumienia odpadów, ale również bardzo istotnie poprawiają stan środowiska naturalnego.

CTL Haldex poprzez swoją działalność

przeciwdziała skutecznie wielu negatywnym zjawiskom środowiskowym – dlatego nasze starania systematycznie wspierają Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Przeciwdziałamy gromadzeniu się odpadów

które przekształcają powierzchnię ziemi, blokują możliwość jej gospodarczego wykorzystania oraz ingerują w środowisko naturalne poprzez degradację terenu.

Przeciwdziałamy powstawaniu zagrożeń pożarowych

hałd i zwałowisk odpadów powęglowych w związku z pozostawieniem w odpadzie substancji organicznej w postaci węgla.

Przeciwdziałamy marnowaniu cennego paliwa energetycznego

w postaci węgla kamiennego przechodzącego do strumienia odpadów wydobywczych lub przeróbczych.

Przeciwdziałamy marnowaniu innych cennych surowców i materiałów

zawartych w odpadach wydobywczych, możliwych nadal do wykorzystania gospodarczego.

Informacja o wpływie działalności CTL Haldex S.A. w Sosnowcu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i rodzaju uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska. Zgodnie z Art. 32 c ust. 2 z Prawo atomowe z dn. 01.03.2021 r.

CTL Haldex S.A. stosuje w Zakładzie Przerobu Odpadów Wydobywczych aparaturę kontrolno-pomiarową zawierającą źródła promieniotwórcze (zgodnie z wydanymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwoleniami).

Aparatura kontrolno-pomiarowa wykorzystująca promieniowanie jonizujące niezbędna jest do kontroli procesów technologicznych.

Działalność CTL Haldex S.A. wykorzystująca aparaturę kontrolno-pomiarową nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie powoduje uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Jak oceniasz tą podstronę?
Polityka Cookies

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Nasza polityka prywatności