Technologia

Nowy zakład CTL Haldex eksploatowany od 2016 r. w Sosnowcu

Jest to nowoczesna instalacja multitechnologiczna, która posiada zdolność technologiczną przerobu surowców do 1,55 mln ton/rok. Linia produkcyjna wyposażona jest w węzeł wstępnego przygotowania surowca, instalacje do kruszenia surowców, instalacje odmulania, wzbogacania węgla w cyklonach z cieczą ciężką oraz odilania mułu i wzbogacania odilonego mułu z wykorzystaniem wzbogacalnika z zawieszonym łożem. Ponadto instalacja wyposażona jest w dodatkowe węzły technologiczne, tj.: węzeł granulowania, stanowisko mieszania węgla oraz stanowisko dodawania spoiw i formowania mieszanek. Jednym z ciekawszych rozwiązań logistycznych w jakie wyposażyliśmy nasz zakład przeróbczy, jest system odbioru, magazynowania i podawania wsadu technologicznego do przeróbki. Jest on oparty na kompleksowym układzie kolejowo – drogowym oraz systemie dystrybucji i załadunku produktów, dzięki czemu uzyskaliśmy wysoką wydajność logistyczną zakładu. 

Firma dysponuje również niezależnymi instalacjami do granulacji surowców: Eirich 29 o wydajności 40-60 Mg/godzinę oraz Eirich 22 o wydajności 25-35 Mg/godzinę, co daje nam możliwości operacyjne świadczenia usług również mobilnych. Dzięki temu rozwiązaniu, uzyskujemy bezpośrednią korzyść ekonomiczną ze skracania logistyki transportu przetwarzanych surowców i możliwość realizacji produkcji w miejscu wskazanym przez klienta. 

Warto podkreślić, że nowy zakład CTL Haldex S.A., posiada własne, niezależne połączenie kolejowe i drogowe z S1 oraz  uniwersalną przestrzeń placów składowych do magazynowania surowców oraz ich przeładunku w układzie:  wagon – plac – samochód – plac – wagon.

 


Polityka cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dodatkowe informacje