Produkty

W stałej ofercie produktowej CTL Haldex znajdują się surowce, które powstają w głównym procesie technologicznej przeróbki odpadów wydobywczych z kopalń węgla kamiennego. 


Miał II – M18

 • Wymiar ziarna : 1-30 mm
 • Nadziarno : max 5 %
 • Podziarno : max 30 %
 • Wartość opałowa : min 18 000 MJ/kg
 • Wartość opałowa : max 18 999 MJ/kg
 • Zawartość siarki : min 0,5 % max 1,7 %
 • Zawartość popiołu : min 15 % max 28 %
 • Zawartość wilgoci : min 5 % max 15 %

Świadectwo jakości paliwa

Miał II – M19

 • Wymiar ziarna : 1-30 mm
 • Nadziarno : max 5 %
 • Podziarno : max 30 %
 • Wartość opałowa : min 19 000 MJ/kg
 • Wartość opałowa : max 19 999 MJ/kg
 • Zawartość siarki : min 0,5 % max 1,7 %
 • Zawartość popiołu : min 15 % max 28 %
 • Zawartość wilgoci : min 5 % max 15 %

Świadectwo jakości paliwa

Miał II – M20

 • Wymiar ziarna : 1-30 mm
 • Nadziarno : max 5 %
 • Podziarno : max 30 %
 • Wartość opałowa : min 20 000 MJ/kg
 • Wartość opałowa : max 20 999 MJ/kg
 • Zawartość siarki : min 0,5 % max 1,5 %
 • Zawartość popiołu : min 15 % max 20 %
 • Zawartość wilgoci : min 5 % max 15 %

Świadectwo jakości paliwa

 

Miał II – M21

 • Wymiar ziarna : 1-30 mm
 • Nadziarno : max 5 %
 • Podziarno : max 30 %
 • Wartość opałowa : min 21 000 MJ/kg
 • Wartość opałowa : max 21 999 MJ/kg
 • Zawartość siarki : min 0,5 % max 0,9 %
 • Zawartość popiołu : min 10 % max 18 %
 • Zawartość wilgoci : min 5 % max 15 %

Świadectwo jakości paliwa

 

Miał II – M22

 • Wymiar ziarna : 1-30 mm
 • Nadziarno : max 5 %
 • Podziarno : max 30 %
 • Wartość opałowa : min 22 000 MJ/kg
 • Wartość opałowa : max 22 999 MJ/kg
 • Zawartość siarki : min 0,5 % max 0,9 %
 • Zawartość popiołu : min 10 % max 18 %
 • Zawartość wilgoci : min 5 % max 15 %

Świadectwo jakości paliwa

 

Miał II – M23

 • Wymiar ziarna : 1-30 mm
 • Nadziarno : max 5 %
 • Podziarno : max 30 %
 • Wartość opałowa : min 23 000 MJ/kg
 • Wartość opałowa : max 23 999 MJ/kg
 • Zawartość siarki : min 0,5 % max 0,9 %
 • Zawartość popiołu : min 10 % max 18 %
 • Zawartość wilgoci : min 5 % max 15 %

Świadectwo jakości paliwa

Kruszywa CTL Haldex

 • Frakcja: 0-160 mm
 • Kruszywo po procesie technologicznym odwęglania skały płonnej w skład którego wchodzą: iłowce, łupki ilaste, mułowce oraz piaskowce.

Specyfikacja techniczna

   

 

Polityka cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dodatkowe informacje
Haldex