O firmie

Działalność CTL Haldex S.A. koncentruje się na pozyskiwaniu i technologicznym przetwarzaniu odpadów przemysłowych w celu odzysku lub wzbogacania cennych surowców.

Zajmujemy się głównie odzyskiem technologicznym węgla kamiennego z odpadów powęglowych, powstających z bezpośredniej produkcji kopalń węgla kamiennego, zakładów przeróbczych oraz surowców zalegających na hałdach.

Nowoczesna technologia, jaką dysponujemy od 2016 roku, pozwala nam na systematyczny rozwój zakresu działalności. Daje też dużo nowych możliwości kreowania użytecznych produktów i świadczenia usług przetwarzania odpadów, pochodzących również z przemysłu energetycznego, hutniczego czy chemicznego.

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2003 roku pod firmą CTL Haldex.

W 2005 roku uruchomiliśmy w Sosnowcu pierwszą profesjonalną instalację opartą na francuskiej technologii Tercharnor służącą do odzysku węgla kamiennego ze strumienia odpadów wydobywczych.

W latach 2005-2015 pierwszy zakład CTL Haldex przetworzył 7,5 mln ton odpadów pogórniczych i odzyskał z nich ponad 700 tys. ton pełnowartościowego miału węglowego na cele energetyki zawodowej. W ciągu pierwszych 10 lat naszej działalności przeróbczej uzyskaliśmy zakładany efekt ekologiczny i efektywność odzysku węgla kamiennego ze strumienia odpadów górniczych w przedziale 8-9%.

Polityka cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dodatkowe informacje